Женски пазар

Женският пазар е един от основните пазари в София. Намира се в центъра в близост до Лъвов мост. Старото име на пазара е „Георги Кирков“, а други бивши имена са били „Житен пазар“ и „Конски пазар“. Обособява се още преди Освобождението от османско иго през 1878 г.“

Снимки от обекта