Къщата-музей Димитър Димов

Фондът на музея съхранява цялостния архив на писателя – ръкописи, документи, снимки, архив на научната му дейност, портрети и илюстрации от Георги Даскалов, Александър Добринов, Илия Петров, Никола Мирчев. Тук са събрани и архивни материали на семейство Харизанови, на поетесите Екатерина Ненчева и Лена Левчева, на писателките Нели Доспевска и Теодора Димова, на Клуба на писателите – лекари в България. Отличителен белег на експозицията е нейната автентичност. Запазени са изцяло кабинета на Димитър Димов с личната му библиотека / 3 хиляди тома/, както и лабораториите – химическа, физическа, радиотехническа и фотографска, илюстриращи енциклопедичните му интереси.

Намира се на ул. Кръстьо Сарафов №26

Снимки от обекта