Национален музей „Земята и хората”

Националният музей „Земята и хората” е един от големите минераложки музеи в света. Намира се в центъра на София. По своя профил музеят обхваща минералното царство на Земята в различни негови аспекти – жизнена среда, източник на суровини и енергия, предмет на научно познание, обект на емоционално и естетическо въздействие. През годините и до днес в музея работят много специалисти в различни области на науките за Земята. Музеят разполага с библиотека, експозиционна, заседателна и видео зали, както и с множество лаборатории. Средствата за създаване на музея и придобиването на минералните образци са изцяло от дарения на частни лица, фирми и институции. Колекцията на музея е организирана в 7 фонда, представителни образци от които са изложени в постоянни експозиции. В експозиционните зали се организират и Временни експозиции с образци от особен интерес или тематични. Богат е афишът с културни инициативи. Една от най-важните инициативи на музея е ежегодното отбелязване на Деня на Земята през месеците април и май.

Специализираната научна библиотека на НМ „Земята и хората” е обособена като специализирано звено на музея, за да събира и съхранява специализирана научна литература в областта на геологията и минералогията.

Намира се на бул. „Черни връх” № 4

Снимки от обекта