Национален музей за история на МВР

През 1907 г. Народното събрание утвърждава Закон за полицията, в който за първи път е отбелязано, че се създава Музей на полицията. От тук насетне всички дейности и мероприятия на тази институция вътрешно са обединени от разбирането за Музея като лице на МВР. За изминалите години Музеят е извършвал целенасочена научно-изследователска, събирателска и проучвателска дейност, подчинена на няколко основни цели, сред които са: координиране усилията на историци, изследователи и хора, работещи в системата на МВР за откриване, изследване и съхраняване на архивни материали, документи, снимки, оръжия, униформи, ордени и медали, мемоар и лични вещи, подарени на Музея, включване на Музея в дейността на националната музейна общност, изграждане на музейни сбирки на териториалните поделения на Музея в страната. Сред приоритетните дейности на тази институция е експозиционната. Организираните две тематични изложби през 2006 г., „Децата и насилието” (във връзка с официалния празник на МВР), „125 години жандармерия”, „Заедно срещу дрогата” бяха посетени от ученици от всички училища в района.

Намира се на ул. „Лавеле” № 30