Паметникът на Христо Ботев

Христо Ботьов Петков, известен като Христо Ботев, е български национален герой, революционер, поет и публицист, роден на 6 януари 1848 г. (стар стил — 25 декември 1847) в град Калофер в семейството на учителя, книжовник и обществен деец, даскал Ботьо Петков (1815-1869) и Иванка Ботева (1823-1911). През 1885 г. Инициативен комитет определя датата на смъртта на Ботев – 1 юни за почит.

Като национален революционер Ботев се явява продължител на делото на Георги Раковски и Васил Левски. Единственото радикално средство за разрешаване на националния въпрос той вижда само в революцията.
Ботев става митична фигура в Българското национално пробуждане, като и днес се смята за втория по значимост революционер след Васил Левски. Всяка година на 2 юни в 12:00 ч в цялата страна зазвучават сирени за отдаване на почит и минута мълчание в чест на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Хората навсякъде застиват за 2-3 минути, докато траят сирените.

Снимки от обекта