Етнографски институт с музей при БАН

ул. „Московска“ №6A

Етнографският институт с музей (ЕИМ) е специфично звено в системата на Българската академия на науките, където науката етнология се развива успоредно със съхранението на богатото материално наследство на българския народ от миналото. Първата стъпка съм създаването на Български музей е с основаването на Народна библиотека и Музей (28. 11/ 10.12. 1878).

По този начин е реализирана идеята на основателят на БАН, проф. Марин Дринов за основаване на Народния етнографски музей през 1892 г. Музеят е с с три основни отдела: нумизматичен, старовековен и етнографски.

Националният етнографски музей е разположен в бившия Княжески дворец – една от най-старите и с най-интересна история сгради в София. През 1873 г. върху основите на унищожената от пожар през 1816 г. сграда на Сарая на пашата е изграден новият Конак, в чиито подземия е осъден Васил Левски. Централният вход с голям балкон над него съществува и днес, но преустроен.IMG_3646