Природонаучен музей при БАН

бул. „Цар Освободител“ №1

Националният природонаучен музей при БАН е научен институт и най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров.

Тук се съхранява и популяризира живата и нежива природа в България и чужбина – над 1 милион екземпляра препарирани животни, растения и минерали. Експозициите на Националния природонаучен музей включват повече от 400 вида бозайници, над 1200 вида птици, множество земноводни и влечуги, стотици хиляди насекоми и други безгръбначни, както и фосилни образци (кости, костни фрагменти и цели скелети). Също така тук са изложени много минерални видове и около 1200 вида хербарни образци от флората на България. Националният природонаучен музей е първият природонаучен музей на Балканския полуостров.

Националният природонаучен музей е създаден през 1889 г. като Естествено-исторически музей на Княз Фердинанд.

IMG_3690