Общински културен институт – дом на културата „Средец“

ул. „Кракра“ 2А,

Носител на значка „Златна книга“ и Златен печат присъдени от Съвета на европейската научна и културна общност за принос към развитието на българската култура.  Домът на културата „Средец“ е правоприемник на Градския младежки дом, открит през 1974 г.

Домът е едно от най-популярните пространства за традиционна и съвременна култура и изкуство в цялата страна. С добрата си локация в центъра на София и с гостоприемството си към формации и творци с различни естетики и от различна възрасти, той е непресъхващ източник на нови идеи и инициативи, удобно място за контакти, творчески обмен и изяви.

Предметът си на дейност, съхраняване, създаване и разпространение на културни ценности, ДК „Средец“ реализира в следните направления:

• Художествено-творческо – организира всички музикално-артистични, сценични и концертни изяви на колективите към Дома и извън него. Организира концерти, чествания на празници, конкурси, фестивали, изложби и пр.

• Рекламно-информационно – популяризира дейността на Дома чрез печатни материали, сувенири, отразяване в медиите, организиране на PR събития

• Квалификационно-образователно – организира различни по тематика и продължителност курсове, школи, дискусии, лекции, семинари и др.

• Административно-стопанско – обезпечава административното и финансово обслужване