Sofia Contemporary

Sofia Contemporary е международен фестивал за съвременно изкуство, който се проведе за първи път през есента на 2012.
Sofia Contemporary предлага на вниманието на публиката различни художествени средства, традиционни и нови медии, урбанистични и интериорни пространства за изкуство. Фестивалът дискутира различни отношения към проблемите на времето, територията, пола, социалната и политическата неудовлетвореност, но и принадлежност.  В продължение на 3 седмици жителите и гостите на София са провокирани да съпреживеят града като колективно пространство, което може да бъде реорганизирано и върху което може да се въздейства.
Куратор на първото издание на Sofia Contemporary е Яра Бубнова, а темата на първото издание Сегашно продължително. Куратор на второто издание на фестивала, който се проведе между 19 април и 12 май 2013, бе Овюл Дурмушоглу (Турция, Германия), а неговото мото е Близо, по-близо, заедно.
Sofia Contemporary е нов фестивал за съвременно изкуство, създаден в рамките на проект на Столична община: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен парк“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.