Национален дворец на децата

Националният дворец на децата (НДД) е най-голямата институция в България за допълнително образование и възпитание, за пълноценно ангажиране на свободното време на децата и младежите и превантивна работа с подрастващите. Той е единственото и уникално по рода си звено на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) с национално значение, което предлага целогодишно разнообразни и атрактивни дейности във всички културно-образователни области, осигурявайки подходящи условия за овладяването на необходимите умения и компетенции за успешната реализация на младите хора и усвояването на европейските стандарти на образование, работа и живот.

В НДД децата откриват и развиват своите умения, дарования и таланти в над 50 разнообразни педагогически форми в пет основни направления: “НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, “ИЗКУСТВА”, “СПОРТ”, ПРЕДУЧИЛИЩНА ШКОЛА “ЛЮБОЗНАЙКО”, ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИГРОВИ ЦЕНТЪР „ЗНАМ И МОГА”.
Като национална институция НДД е главен координатор по дейностите описани в Националния календар за Извънкласни събития към Министерството на образованието, младежта и науката. Всяка година се провеждат повече от 70 национални и международни състезания, като НДД е координатор на повечето от тях.

Националният дворец на децата е член на Европейската асоциация на институциите за свободното време на децата и младежите (EAICY).