Музей на Софийския университет

бул. „Цар Освободител“ №15

Музейната експозиция на Софийския университет се намира в помещенията под ротондата, в блок 6 в северното крило на Софийския университет, които са адаптирани за нуждите на музея. Цялата експозиция обхваща площ от около 100 м2 в една основна и 4 други зали. Изложбата е допълнена и с две по-малки музейни сбирки по археология и етнология, разположени в други две отделни зали.

IMG_3904