Национален литературен музей

ул. „Георги С. Раковски“ №138

Националният музей на българската литература е създаден на 1 януари 1976 г. към Комитета за изкуство и култура, със задача “да издирва, събира, съхранява, проучва, обнародва и показва веществените и документални паметници, свързани с цялостната история на българската литература от основаването на българската държава до наши дни и в бъдеще”.

Към музея се организира литературен архив и научно-изследователска група.

Литературните къщи музеи на територията на София влизат като филиали в структурата на НМБЛ, а тези в провинцията попадат под негово методическо ръководство.

С Разпореждане на Министерски съвет № 22 от 12.03.1992 г. името на музея се изменя в Национален литературен музей.