Университетска библиотека при СУ „Св. Климент Охридски“

бул. „Цар Освободител“ №15

Университетската библиотека при СУ “Св. Климент Охридски”, една от най-големите научни библиотеки в България, предлага услуги, съчетаващи традициите и модерните технологии, които изграждат облика й на съвременен библиотечно-информационен, културен и образователен център. Създадена едновременно с Висшето училище в София през 1888г. и до днес тя играе важна роля в развитието на българската наука и образование.

Още първият ректор на Университета Александър Теодоров-Балан поставя въпроса за незабавното изграждане на библиотека, която да задоволява потребностите от научна литература на преподаватели и студенти.

Сградата на библиотеката е открита през 1934, като е дело на известните архитекти Ив. Васильов и Цолов. Обявена е за културен паметник.

Работното време на библиотеката е понеделник-петък 8-20 ч, събота 8-18ч.

IMG_3782 IMG_3783