Храм „Св. Св. Кирил и Методий”

Един от първите храмове, построени в София след края на Руско-турската освободителна война (1878 г.), е храм „Св. св. Кирил и Методий”. Храмът играе важна роля в духовната и просветна мисия на Църквата през трудните години на възраждане на българския нация след Освобождението от турско робство.

Редки и много ценни са иконите на иконостаса, всичките – творби на най-известните български художници: Иван Димитров, професор Стефан Иванов, Г. Желязков, проф. Ст. Баджов и Апостол Христов. През годините църковното настоятелство при храма развива значителна социално-благотворителна дейност, особено навременна и значителна в периода между двете световни войни. Храмът парично подпомага бедни и болни, недъгави, инвалиди от войните и бездомни бежанци.

С благословението, методическата и практическата помощ на храмовото духовенство от 2004 г. насам при Енорийския център пълноценно заработиха младежкият църковен хор, школите по иконопис и църковна дърворезба, енорийският издателски център, Центърът за религиозни изследвания и консултации и курсове по Православие.

Намира се на ул. „Георг Вашингтон” № 47

Снимки от обекта