Събития

SOFIA ARCHITECTURE WEEK

Sofia Architecture Week (26 ноември – 2 декември) е ежегоден международен фестивал за архитектура, който тази година ще има своето 5-то юбилейно издание. Стартирал като двудневна конференция през септември 2008 г., той прераства в едноседмична платформа за среща и обмен на идеи в областта на архитектурата, интериора, ландшафта и градската среда. Основна цел на събитието е чрез широк обществен и професионален дебат да инициира устойчиви архитектурни и социални практики. Наситената и разнообразна програма включва презентации, изложби, дискусии, работилници, прожекции и намеси в градската среда, както и творчески ателиета за най-малките.

Всяка година Sofia Architecture Week представя тенденциите в съвременната архитектура с фокус върху конкретна тема – през 2012 г. това е взаимодействието между култура и архитектура, в контекста на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г. Участниците и аудиторията на фестивала ще бъдат поканени да проследят, изследват и моделират взаимовръзките между пространствата за култура и техните автори, ползватели, мениджъри, публика и творческо съдържание.

Международен фолклорен фестивал София

Провеждан от Столична община, под патронажа на Председателя на Столичен общински съвет, Международният фолклорен фестивал София е една от културните прояви с международен мащаб и особена национална значимост, които ни помагат да съхраним своя национален облик чрез нашия фолклор.

На този форум си дават среща представители на различни култури от цял свят. Стотици танцьори, музиканти, певци стават съпричастни на една магическа интернационална сила, която ги обединява – голямата любов към фолклора, който техните предци са сътворили през вековете. В международен фолклорен фестивал София взимат участие състави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

Той се провежда всяка година през месец юли в град София и е с продължителност не по-малко от 5 дни.