Местността „Кръста“

Хората от квартала разказват, че мястото е наречено така, защото от древни времена се предавало от поколение на поколение, че тук, на това място император Константин Велики е видял в небето кръстното знамение и чул глас Господен, който му казва, че с този знак ще победи враговете. Според преданието софиянци точно в тази местност решили и издигнали под формата на кръст паметник непосредствено след Освобождението в памет събитието и в чест на падналите руски воини. Счита се, че каменният кръст е първият за София и първият за България мемориален паметник, издигнат в знак на признателност към освободителите. Формата на Кръста се отличава с уникалност. Представлява своеобразно единство между идеята за т. нар. двураменни опълченски кръстове и традиционните български оброчни и гробищни кръстове с разширени рамене.

През месец март 2005 г. Националният съвет за опазване на паметниците на културата (НСОПК) към Министерството на културата решава той да бъде деклариран като исторически паметник на културата с титул „Оброчен кръст”, местност Кръста, кв. „Лозенец”, гр. София с предварителна категория „Местно значение”.

Снимки от обекта