Славейковите дъбове

Поляна „Славейковите дъбове“ е естествена среда на природни забележителности и е паметник на културата от национално значение. Мястото е зелена площ и е автентично наследство от известните писатели Петко и Пенчо Славейкови. Славейковият дъб е най-старото дърво в парка, то е на повече от 500 години. Петвековното дърво се намира на бул. „Свети Наум“.Със заповед на Министерството на културата и туризма от 19 май 2005 г. „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков” (както ги наричат хората) са обявени за паметник на културата от национално значение. Същевременно то е последната оцеляла част от старата дъбова кория на София – Курубаглар, поради което 300-годишните й дъбове са обявени за защитени природни обекти. Мястото е било градина на семейство Славейкови. Тук се срещат четворката от кръга „Мисъл” – Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Петко Тодоров, д-р Кръстев, както и Мара Белчева, Боян Пенев и много други приятели и общественици. Именно тук Пенчо Славейков написва някои от най-известните си произведения. През всичките години от смъртта на Пенчо Славейков досега родът Славейкови настоява това място да бъде посветено на паметта на двамата поети.

Намира се между бул. Свети Наум, ул. Йоан Екзарх, ул. Света гора, ул. Черноризец храбър.

Снимки от обекта