Храм „Св. Преподобни Паисий Хилендарски”

Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположника на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия Синод на Българската православна църква през 1962 г.
Паисий е роден в днешна Самоковска епархия, вероятно в град Банско. Той се установява в Хилендарския манастир в Атон през 1745г, където по-късно става йеромонах и заместник-игумен. С упорита работа той две години събира материали, като дори посещава германски земи и написва своята История Славянобългарска през 1762г в Зографския манастир. Книгата е първият опит да се направи пълна история на България. Книгата е и опит за възраждане и подсилване на българското национално съзнание.

Снимки от обекта